fizyosoft

Sanal gerçeklik oyunları ile egzersiz çözümleri

Hastaların ya da yaşlıların ihtiyaçları olan egzersizleri sanal gerçeklik oyunları ile oyunlaştırarak kişilerin motivasyonunu artıran, sensörler ile ölçümleme yapapilen ve evde egzersizleri mümkün kılan bir çözüm. Kolay temin edilebilir sensörleri kullanarak geliştirdiğimiz yazılımları lisanslıyoruz. Hastaneler, rehab merkezleri, fitness salonları ve ev kullanıcıları hedef kitlemiz.

Kurucu

İsmail Uzun

İsmail has technology management experience with telecom and defense background. He has successfully designed and implemented product/brand strategy, management of product line, competitive analysis, opportunity analysis, marketing research and end-user driven innovation.

Kısıtlı Belgeler

  • Özet
  • İş modeli
  • Dokümanlar
  • Takım
  • Finans
  • Finansman Bilgisi
  • Yönetici Belgeleri
Last Update: 28.06.2018