Inovatink

Inovatink şirketlerin IoT ürünü geliştirmeleri için gerekli iletişim modüllerini ve cihaz bulut platformunu sağlar.

Çoğu cihaz üreticisinin bir IoT ürünü geliştirme konusunda uzmanlığı yoktur. Cihazı geliştirecek ekibi kurmak maliyetli ve zaman alıcıdır. Inovatink sağladığı buluta bağlı iletişim modülleri ve cihaz bulut platformu ile kendi IoT ürününü geliştirmek isteyen şirketlere yardımcı olur.

Kısıtlı Belgeler

  • Özet
  • İş modeli
  • Dokümanlar
  • Takım
  • Finans
  • Finansman Bilgisi
  • Yönetici Belgeleri
Last Update: 29.06.2018