Etohum Toplantısı

Mart 04, 2010
Bersay İletişim Entstitüsü BİE

4 Mart Perşembe günü BİE’de yapacağımız toplantıda konumuz “İnternet girişimcileri için pratik mali bilgiler” olacak, konuşmacılarımızı Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler olarak seçtik. SMMM Erhan ÇAĞŞIRLI ve SMMM Gökhan YILMAZ girişimcilere günlük hayatta şirket kurmak isteyenlerin ve kurmuş olanların sorularını da yanıtlayacaklar.

  • Şahıs İşletmeleri ve Şirketlerin Kurulum Prosedürü
  • İnternet Girişimcilerinin Türk Vergi Sistemindeki ve Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki Yeri
  • İnternet girişimcilerinin ödemesi gereken vergiler ve mali yükümlülükler
  • Elektronik Ticarette Özellik Arz Eden Durumlar
Diğer konular aşağıdaki gibi olacak: Şirket kurulumu, şahıs firmaları, kuruluş masrafları, asgari vergisel yükümlülükler (beyannameler / defterler / tasdikler / ücretler vs.), girişimciler için vergi çeşitleri, anonim ve limited şirketlere mali açıdan yaklaşım, birbirlerinden farkları ve avantajları, elektronik ticaretin vergilendirilmesi, internetten hizmet sunumlarında fatura kesilmesi, sanal pos ve diğer ödeme sistemlerinde vergisel sorunlar, yurtdışı sitelerden alınan ürünlerin gümrük vergisi ile bu konudaki muafiyetler, şirket ortaklarının SGK yükümlülükleri, şirketlerin toplantı ve genel kurul zorunlulukları, tescil ve ilan, imza sirkülerleri, hisse devrinde vergiler ve avantajlar, temettü ödemeleri, satın alınan şirketlerin mali işlemleri ve vergisel durumları, Teknopark ve benzerlerinde vergi avantajları, Genel olarak Türk Vergi Sistemi.

Harita