...

Geoinsight

Veri ve Lokasyon Analitiğini birleştiriyoruz
Girişimimiz veri üretimi, veri analitiği ve yazılımları konularında uzmanlaşmıştır. Bu amaca yönelik olarak 2 yazılımımız bağımsız ve entegre olarak işletmelere giderek artan rekabetçi ve riskli piyasa koşullarında verimlilik, karlılık ve sürdürülebilirlik esaslarına ulaşabilmeleri için ihtiyaç duydukları içgörülerin şirket içi ve şirket dışı verilerin kullanılarak analiz edilmesini sağlamaktadır
Sektör
Lokasyon Ve Veri Analitiği
Perakende
Finans
...
Ülke:
Turkey
Aşama:
Ödeyen müşteriler
Kuruluş tarihi:
Mart 2016