...

Graid.App

Öğretmenlerin; boşluk doldurma, çoktan seçmeli, eşleştirme ve doğru yanlıştan oluşan sınav, ödev kâğıtlarını okutabileceği bir web hizmeti.
Öğretmenlerin onlarca öğrencisi, düzenli olarak yaptığı ödev, quiz ve sınav kâğıtlarını okuma iş yükü bulunmaktadır. Çeşitli soru tiplerinin kullanıldığı bu sınavlarda optik okuyucular yetersiz ve çağ dışı kalmaktadır. Bu noktada Graid.App öğretmenlerin bu iş yükünü %95 oranında azaltmaktadır.
Sektör
Eğitim
Ülke:
Turkey
Aşama:
Kullanıcılar
Kuruluş tarihi:
Haziran 2020