...

Kodi

Projemiz okul öncesi öğrencilerine yönelik bilgisayarsız kodlama seti tasarlama ve üretme üzerinedir.
Kodlama becerilerinin , Bilgi İşlemsel düşünme becerilerinin çok erken yaşta başlayabilmesi için kodlama eğitimleri okul öncesi guruplarından başlamaktadır. Bu yaş gurubunun hem oynayabileceği, oynarken de öğrenebileceği bilgisayarsız(unplugged) kodlama setlerine ihtiyaç olduğunun farkındayız.
Sektör
Eğitim
Okul Öncesi
Kodlama
Ülke:
Turkey
Aşama:
Prototip
Kuruluş tarihi:
Eylül 2020