Email doğrulama

Email doğrulaması sırasında bir hata oluştu : Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı.