StartupScore

We identify early stage startups success potential

We analyze Startup founders and team (employees, mentors, investors),
primarily on specific psychometric tests that measure entrepreneurial tendencies and team cohesion.
Our reports provide robo-advisory service to both entrepreneurial teams, it's current and potential investors to help them manage and enhance their teams...

Kurucu

Altan Atabarut

ODTÜ Endüstri Müh. yüksek lisans, Yıldız Teknik Makine Müh. lisans diplomaları sahibi.
Proje Mühendisliği, Bankacılık ve kredi riski yönetimi deneyimleri ardından alanında lider telekom operatörleri, bankalar, IT şirketlerine analitiyönetim danışmanlığı, B2B iş geliştirme ve satış deneyimlerim var.

Kısıtlı Belgeler

  • Özet
  • İş modeli
  • Dokümanlar
  • Takım
  • Finans
  • Finansman Bilgisi
  • Yönetici Belgeleri
Last Update: 30.07.2018