Gizlilik İlkeleri

 1. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’da, Kullanıcılar’a daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ile toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcı’nın hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır. Kullanıcı, işbu kişisel verilerin Şirket tarafından saklanmasına ve işlenmesine rıza gösterdiğini beyan etmekte olup ve işbu verilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kullanılmasını ve 3. Kişilerle paylaşılmasını açıkça kabul eder.
 2. Şirket, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, Kullanıcılar’ın haberi veya aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.
 3. İnternet Sitesi içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, İnternet Sitesi’ni ve varsa İnternet Sitesi üzerinden verilen reklamları, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılar’a ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Kullanım Sözleşmesi’ni kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.
 4. Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere İnternet Sitesi tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.
 5. Kişisel Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.
 6. Ödeme sayfasında talep edilen Kullanıcı kredi kartı bilgileri, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’dan alışveriş yapan Kullanıcılar’ın güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama veya hizmet veren üçüncü şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ara yüzü üzerinden ilgili banka ile Kullanıcı’nın kullanmakta olduğu cihaz arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
 7. Kullanıcı, işbu Kullanım Sözleşmesi’ni onaylayarak, Şirket ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için Şirket’in iştiraki olan diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay vermektedir.
 8. İnternet Sitesi üyeliği çerçevesinde gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak veya İnternet Sitesi üzerinde "Hesabım" bölümünde bulunan "Üyelik Bilgileri Güncelleme" alanında "Kampanyalardan ve fırsatlardan haberdar olmak istiyorum" seçeneğini boş bırakarak e-posta gönderim listesinden her zaman çıkış yapılabilmektedir.

  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız

  1. ETOHUM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YATIRIM VE TİCARET A.Ş. (“Şirket”) olarak bizler siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip olmamız ve mevzuat kapsamında yer alan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, adres, kimlik bilgileri, fatura bilgileri gibi) yine anılan yasalara uygun surette toplayabilmekte ve işleyebilmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızanıza ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, Şirketimiz tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

   Kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir.

   1. Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
   2. İş ortakları veya üçüncü kişilerle olan ilişkilerin yönetimi
   3. Potansiyel iş ortakları ve üçüncü kişilerle iletişimin sağlanması
   4. Personel istihdamına ilişkin süreçlerin yönetimi
   5. Şirket’in finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi
   6. Şirket’in hukuk işlerinin icrası/takibi
   7. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
   8. Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası
   9. Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
   10. Veri Sahibi’nin talep ve şikâyet yönetimi
   11. Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi
   12. Şirketi mevzuat hükümlerince denetime yetkili devlet kurumlarına mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
  2. Şirketimiz Yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde elde ettiği kişisel verileri KVK’nın 8. Maddesine uygun olarak üçüncü kişilere (Yatırımcılar, Ortaklar, İş birliği yapılan Şirket veya Kişiler) aktarabilmektedir.

   Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

   Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Kanunun 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz.

    a) Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
    b) İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
    c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    d) Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,,
    e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, yok edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
    f) İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
    g) Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.
  3. Buna göre Şirketimize veri sahibinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içen yazılı başvurulara azami 30 gün içerisinde cevap verilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“KVKK”) tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır.

   Kullanıcılarımız yukarıda sayılan bu taleplerini iletmek amacıyla Şirketimiz ile her zaman yazılı olarak iletişime geçebilirler. Şirketimiz ile iletişime geçebilmek için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan ve kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Mahir İz Caddesi No:30 K:2 No:202 Altunizade, Üsküdar İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili talebi [email protected] e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.