Risk Uyarısı

İşbu “Yatırım için İlgileniyorum” butonuna tıklayarak hiçbir ödeme taahhüdü altına girmeyecek olup yalnızca ilgili Proje’ye yatırım yapma ilginizin E-Tohum tarafından öğrenilmesini sağlamaktasınız. Bu kapsamda E-tohum İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden herhangi bir şekilde para toplama faaliyetinde bulunmadığını da beyan ve taahhüt eder.

Bu formu onayladığınızda ilgilendiğiniz girişim ile ilgili E-Tohum yetkilileri tarafından iletmiş olduğunuz iletişim bilgileri üzerinden tarafınızla iletişime geçilerek girişim hakkında detaylı bilgiler paylaşılacaktır.

Girişimlere ilişkin olarak yapacağınız yatırımların ticari bir risk içerdiğini, ticari hayatın doğal bir sonucu olarak yatırım bedeli olan meblağın veya daha fazla bir bedelin tarafınıza ödeneceğine ilişkin bir taahhüdün hiçbir zaman verilmediğini total riskinizi azaltmak için paranızı farklı risk türlerine sahip değişik yatırımlara dağıtmanın uygun bir yol olduğunu hatırlatmak isteriz.

Yatırım kararı almadan önce aşağıdaki hususları dikkatle okumanızı, incelemenizi ve sonrasında kararınızı vermenizi tavsiye ederiz.

Bu kapsamda olası bir yatırım kararı vermeniz halinde Projelere yapılacak yatırımın ticari olarak riskler içerdiğini, kendisine bu yatırım kapsamında kesin bir gelir veya temettü taahhüdünde bulunulmadığını ve yatırım yapacağı bedelin tamamını veya bir kısmını geri alamama durumu ile karşılaşabileceğinizi hatırlatırız.

Yatırımları Çeşitlendirme

Gereksinimi Yatırımları çeşitlendirme, total riskinizi azaltmak için paranızı farklı risk türlerine sahip değişik yatırımlara dağıtmayı içerir; fakat bu uygulama dahi mevcut riskinizi tamamen ortadan kaldırmaz.

Temettü Dağıtımı

Kâr payı, bir işletmenin hissedarlarına şirketin kârından yaptığı ödemedir. E-Tohum internet sitesinde payları arz edilen şirketlerin çoğu yeni teşebbüsler veya kuruluşundan sonraki ilk aşamalarda olan şirketlerdir ve bu şirketler yatırımcılarına nadiren temettü ödeyecektir. Bu durum paylarınızı satana kadar yatırımınızda bir getiri görme olasılığınızın düşük olduğu anlamına gelir.

Kârlar genellikle büyümeyi hızlandırmak ve paydaşlık değerini arttırmak için yeniden işletmeye yatırılır. Belirtmek isteriz ki Türk Kanunları uyarınca kurulmuş Şirketlerin paydaşlara temettü ödeme yükümlülüğü yoktur.

Paylarda Seyrelme

Tarafınıza girişim kapsamında satın alınan paylar, ileride bir seyrelmeye maruz kalabilir. Seyrelme, girişime konu Şirketin daha fazla pay senedi ihraç etmesiyle ortaya çıkar. Seyrelme, ihraç edilmeye başlanan yeni payları satın almayan bütün mevcut hissedarları etkiler. Sonuç olarak mevcut hissedarın toplam paylar içerisindeki pay oranı düşer yahut ‘seyrelir’, bu durum oy hakkı, temettüler ve payın itibari değeri gibi çeşitli hususları etkiler.