Nevzat Erdağ

1967 yılında Kars’ta doğdum. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdikten sonra MarmaraÜniversitesi Eğitim Fakültesinden öğretmenlik formasyon eğitimi aldım… Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programına katıldım. Uzun yıllar profesyonel olarak çeşitli firmalarda muhasebe, finans, dış ticaret departmanlarında üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra, mali müşavir oldum ve kendi müşavirlik ofisimi açtım. Yaklaşık on dört yıldır farklı sektörlerde firmaların Mali Müşavirliğini, Mali Danışmanlığını ve Yönetim Danışmanlığını yap­ıyorum… Yıllar içerisinde kendi mesleğim ile ilgili çeşitli konularda özellikle vergi uygulamaları, vergi planlaması, vergi suç ve cezaları, vergi avantajları, kayıt dışı konularında uzmanlaştım. Uzmanlık alanlarımı genel olarak;

 •  Muhasebe (genel muhasebe, ileri muhasebe, sektörel muhasebe uygulamaları)
 • Vergi uygulamaları (geçici vergi, kurumlar vergisi, dönem sonu işlemleri)
 • Vergi suç, cezaları ve kanunlarımıza göre kurtulma yolları,
 • Şirket işlemleri (kuruluş, birleşme, tasfiye, yabancı ortaklı işlemler, şekil değişikliği)
 • Kar ve vergi planlama,
 • Kayıt dışı ekonomi ve çözüm yolları,
 • Kara para, yolsuzluk
 • Elektronik ticaret,
 • Marka ve patent hakları,
 • Mali ve vergisel denetim,
 • İş mevzuatı uygulamaları,
 • Sermaye piyasasına açılma, halka arz,
 • Şirket tahlili ve yönetim süreçleri…olarak sıralayabilirim.
Başta vergi olmak üzere bu konularda yürüttüğüm danışmanlıkların yanı sıra yaklaşık on yıldır muhtelif eğitim kurumlarında eğitimler vermekte panel ve konferanslara katılmaktayım. Ayrıca mesleki konularda Kayıt Dışı Ekonomi, Kara Para, YolsuzlukTürk Vergi Sistemi (vergi suç ve cezaları vergi avantajları); Denetim Müessesesi (mali denetim); Tekdüzen Hesap Planı; Marka Patent; Elektronik Ticaret (hukuki, vergi ve elektronik boyutu ile); Şirketler İhraç kayıtlı satışlar ve KDV uygulamaları;Güncel vergi makaleleri isimli mesleki kitaplarım yayınlanmıştır. Mesleki yayınlarımın yanı sıra Can Özüm ve Sahibini Bilen Şiirler isimli 2 şiir kitabı ile makalelerden oluşan Duygularla Söyleşi isimli yayınlarım da bulunmaktadır. Ayrıca; KOBİ’lerde Risk Yönetimi, Girişimciye 10 Adımda Vergi, Güncel Sosyal Makaleler olmak üzere üç yeni kitabım yayına hazırlanmaktadır.