Positive Energy

positivenerji.com

Enerji tüketimi analizi, tahmin ve raporlama portalıdır. Bu portalda ticari zincirler enerji giderlerini otomasyon cihaz markası bağımsız olarak ihtiyaçları doğrultusunda gerçek zamanlı olarak takip edebilecekler, analizini yapacaklar ve ileriye dönük enerji tüketim tahminlerini yönetebilecekler ve bu tüketimlerini raporlayabileceklerdir. Burada en can alıcı nokta bu sisteme üretilen veri kayıt cihazı ve veri toplama cihazı ile her tür marka ve model sayaç ve tüketim noktasından veri toplayabilecek olunmasıdır. Bu sayede tüketiciler sayaç üreticilerine bağlı kalmadan bağımsız olarak tüketimlerini kontrol altına alabileceklerdir ve bu verilerin analizini ve modellemesini yapacaklar, mevcut tüketime göre de ileriye dönük enerji ihtiyaç profilini çıkaracaklardır.